Ersättning

Ersättningsperiod

Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). Innan ersättning kan utbetalas måste du först göra 6 karensdagar. Karensdagarna får räknas under en sammanhängande tid av tolv månader. I karenstiden räknas endast de dagar för vilka ersättning skulle ha lämnats om karenstiden löpt ut. Föräldrar som har barn under 18 år på sin 300:e ersättningsdag, får ytterligare 150 dagar. Alltså totalt 450 dagar.

Dagpenning

Dagpenning lämnas för högst fem dagar per vecka.

Ersättning från och med den 7 september 2015:

  • Dag 1-100, 80 % av lönen, högst 910 kronor per dag
  • Dag 101-200, 80 % av lönen, högst 760 kronor per dag
  • Dag 201-300, 70 % av lönen, högst 760 kr per dag
  • Dag 301-450, 70 % av lönen, högst 760 kronor per dag. (Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år.)

För att få 910 kronor med en ersättningsnivå på 80 % krävs en inkomst på minst 25 025 kronor/månad.