Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap måste vara skriftlig och du måste arbeta eller ha arbetat inom Livs verksamhetsområde. 

Byte av a-kassa
Har du varit medlem i en annan kassa tidigare så kan kassan hämta dina medlemsuppgifter elektroniskt  från din tidigare kassa. Du kan inte vara medlem i mer än en arbetslöshetskassa samtidigt. Om du byter arbete och ska bli medlem i annan kassa är det viktigt att du skriftligen meddelar detta till kassan.