3 år sedan

Förändringar gällande redovisning av kontrolluppgifter

Månadsuppgifter

Från och med den 1 januari 2019 kommer en ny lagändring träda ikraft gällande redovisning av kontrolluppgifter.

Enligt dagens regler ska kontrolluppgifter lämnas en gång per år för ersättningar och
förmåner som ingår i inkomstslaget tjänst. Riksdagen har beslutat att arbetsgivare med flera anställda ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, istället för årliga kontrolluppgifter.

Vad innebär förändringen för dig?

För dig som anställd kommer du att på ett enklare sätt kunna se vilka uppgifter som din arbetsgivare lämnat till Skatteverket varje månad. Du kan enkelt logga in på Skatteverkets digitala tjänster för att se dessa uppgifter.

Hur påverkas a-kassereglerna?

I ett kort perspektiv kommer reglerna för hur återbetalning av felaktigt utbetalad ersättning att påverkas. I nuvarande system går det att betala tillbaka nettobeloppet om del felaktiga utbetalningen skett under innevarande år. Med de nya reglerna kommer det inte att vara möjligt då en justering av skatteinbetalningar till Skatteverket kommer att göras en gång per månad istället för en gång per år.