1 år sedan

Förlängning av vissa tillfälliga regler

I mitten av december 2020 fattade riksdagen beslut att förlänga tiden för vissa av de tillfälliga regler som infördes i arbetslöshetsförsäkringen under våren 2020.

Tillfälliga regler som förlängs
  • Arbetsvillkoret – när arbetsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning. För att uppfylla arbetsvillkoret behövs minst 60 timmar arbete under minst sex månader den senaste 12 månaders perioden, eller minst 40 timmar arbete under sex sammanhängande månader under den senaste 12 månaders perioden, de sammanlagda timmarna måste uppgå till minst 420 timmar. Förlängs till 1 januari 2023.
  • Maxersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen – Högsta möjliga ersättning per dag enligt inkomstförsäkringen är 1200 kronor per dag de 100 första dagarna. Från dag 101 är högsta möjliga ersättning per dag 1000 kronor. Det lägsta beloppet för inkomstbaserad ersättning är 255 kr per dag före skatt. Förlängs till december 2022.
  • Maxersättning enligt grundförsäkringen – Den högsta möjliga nivån enligt grundförsäkringen är 510 kronor per dag och lägsta beloppet per dag är 255 kronor per dag. Förlängs till december 2022.
  • Vilande företag (företag utan verksamhet) – regeln som ger möjlighet att göra fler uppehåll i egen verksamhet utan att minst fem år passerat mellan varje uppehåll kvarstår. Även möjligheten att ha kvar hemsida och att bevara vissa kundkontakter under tiden man är arbetslös. Förlängs till december 2021.
Tillfälliga regler som upphör vid årsskiftet 2020/2021
  • Karens – Från den 4 januari 2021 återinförs karenskravet, varje ersättningsperiod inleds med 6 karensdagar.
  • Medlemsvillkor – Under perioden mars 2020 till december 2020 räknas varje medlemsmånad som fyra månader av medlemskap. Från och med januari 2021 räknas varje månad som en månad.